Chatbot LaMDA

Google-KI mit „Bewusstsein“ soll rassistisch sein

Google-KI
Google-KI